Udgravning til fjernvarmenet

Hos HMN Entreprenøren har vi igennem mange år opnået stor ekspertise og erfaring inden for gravearbejde til alle typer af fjernvarmeledninger. Vi beskæftiger os bl.a. med etablering af store transmissionsledninger, hovedforsyningsledninger og fjernvarmestikledninger til private husstande eller erhvervsbyggerier i forbindelse med etablering, udbygning eller renovering af fjernvarmenettet.

Renovering

Vi udfører bl.a. renovering af fjernvarmenettet for en hel gade ad gangen. I disse tilfælde anlægger vi nogle gange helt nyt asfalt og nye fortove, dette i samarbejde med vejmyndigheden og forsyningsselskabet. I den forbindelse udskifter vi rørene i jorden, ligesom vi udskifter stikkene til de enkelte husstande. Når nye husstande skal inkluderes i fjernvarmeordningen, udgraver og anlægger vi de nye fjernvarmestikledninger. Vi udfører i dag rammeaftaler for Løgstør Fjernvarme A/S og Thisted Fjernvarme A/S. Vi har endvidere etableret et omfattende solfangeranlæg i Vilsted for Løgstør Fjernvarme A/S.