Guldhammer Entreprise bliver en del af HMN Entreprenøren

I forbindelse med generationsskifte har HMN Entreprenøren A/S med virke fra 1. januar 2017 overtaget Guldhammer Entreprise A/S i Brovst.

Med opkøbet styrker vi vores position i området omkring Limfjorden. Geografisk ligger vi ikke så langt fra hinanden, og det vil give os flere ressourcer at trække på ved større opgaver. Guldhammer Entreprise A/S er en vellidt virksomhed med et godt ry i markedet, kompetencemæssigt kan vi meget af det samme, så det giver flere synergimuligheder. Begge virksomheder udfører primært jord- og kloakarbejder.

Guldhammer Entreprise A/S, der beskæftiger godt 25 medarbejdere, lægges formelt ind under HMN Entreprenøren A/S. Afdelingen bevares, og føres videre i navnet Guldhammer Entreprise A/S på Industrivej i Brovst, hvor der i foråret 2017 blev opført nye kontorfaciliteter. Det er vigtigt at fastholde den lokale forankring, og alle medarbejdere er forsat ansat som hidtil.

Guldhammer Entreprise A/S kan fortsat kontaktes på tlf. nr.: 98 23 23 82