Lastbilkørsel

Hos HMN Entreprenøren råder vi over fire lastbiler, som i det daglige assisterer os, når vi løser de forskellige opgaver internt som eksternt i virksomheden. Internt anvender vi bl.a. lastbilerne til fragt af diverse materialer til vores forskellige projekter, flytning af maskiner fra sag til sag, flytning af skurvogne, materialecontainere, dieseltanke, gravekasser og meget andet. Vi råder over eget boreudstyr til mange forskellige opgaver, f.eks. boring i forbindelse med nedsætning af jernsøjler til spunsvægge, borede fundamenter og pejlerør og brønde. Vi råder over tre- og fireakslede lastbiler med hejs og kraner på henholdsvis 25 og 32 t/m, to entreprenørlastbiler (fire-akslede) med tre-akslet kærre, blokvogn og anhængere, som er yderst velegnede til kørsel med dozer, gravemaskiner og andet materiel.

De opgaver, som vi varetager internt med lastbilkørsel, løser og tilbyder vi også eksternt. Vi udfører bl.a. et stort antal containertømninger for private og erhvervskunder dagligt. Har du brug for at leje en container ved for eksempel ombygning eller nedbrydning, kan vi også hjælpe dig. Vi tilbyder desuden bortkørsel og deponi af alle former af materialer. Du kan også bestille materialer som sand, stabilgrus, skærver og harpet muld i små og større mængder hos os. Vores fire lastbiler indgår desuden i vintertjeneste for Vejdirektoratet og Vesthimmerlands Kommune med glatførebekæmpelse af A-ruter og snerydning.