Nørrekær Enges Modtageranlæg

Se information om grænseværdier for bortskaffelse af jord samt priser herfor i Infofolder – Diget, Nørrekær Enge

Grænseværdier for jord
Forureningskomponent Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 forhøjet
(mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS)
Kulbrinter (VKI)
C6-C10 (flygtige) <25 <25 <25
>C10-C15 (lette kulbrinter) <40 <100
>C15-C20 (lette kulbrinter) <55 <100
C20-C35 (tunge kulbrinter) <100 <300 <500
C6-C35 (sum kulbrinter) <100 <500
PAH
PAH TOTAL <4 <40 <50
Benz(a)pyren <0,3 <3 <6
Dibenz(a)antracen <0,3 <3 <6
Metaller
Arsen <20 <20 <20
Cadmium <0,5 <5 <5
Chrom (Cr total) <500 <1000 <1000
Kobber <500 <1000 <1000
Kviksølv <1 <3 <3
Bly <40 <400 <400
Zink <500 <1000 <1000