Hovedentreprise

Hovedentreprise betyder, at kunden har indgået aftale med tekniske rådgivere til projektering og tilsyn af byggeriet. Rådgiveren er at betragte som kunder og kan træffe de nødvendige beslutninger på vegne af denne. Vi har som hovedentreprenør ansvaret for at vores underentreprenører og egne medarbejdere udfører arbejdet i.h.t. kontraktgrundlaget med kunden.

Storentreprise

Storentreprisen tager udgangspunkt i en fagentreprise, idet bygherrens rådgivere i forbindelse med storentrepriser, samler nært beslægtede fagentrepriser i større enheder.
Derved begrænser bygherrens rådgivere koordineringsarbejdet og grænsefladerne minimeres.
HMN Entreprenøren A/S har som storentreprenør ansvaret for at vores egne medarbejdere og evt. underentreprenører udfører arbejdet i.h.t. kontraktgrundlaget med kunden.
Se evt. yderligere under punktet fagentreprise.

Fagentreprise

Fagentreprise betyder, at kunden eller dennes rådgiver/rådgivere koordinerer hele byggeforløbet og forestår den daglige byggestyring af alle entreprenører på byggepladsen.
HMN Entreprenøren A/S har, som fagentreprenør, ansvaret for, at vores egne medarbejdere udfører arbejdet i.h.t. kundens projektmateriale, der danner grundlag for entreprisekontrakten.
HMN Entreprenøren A/S store håndværksafdeling har højt specialiserede medarbejdere, formænd og projektledere inden for:

Jordarbejde
Kloakarbejde
Fjernvarmearbejde
Betonarbejde
Belægningsarbejde

Vores kvalitet tilvejebringes af, vores medarbejdere, der er dygtige, omhyggelige og opdaterede inden for deres faglige felter. Vi efteruddanner derfor løbende, både internt og eksternt. Denne politik betyder, at de gode folk bliver hos os, og vi har en meget høj anciennitet hos HMN Entreprenøren A/S.